N Dance

LETNÉ TÁBORY 2023

Naše letné tábory sú výnimočné! Tanec je najúčinnejším spôsobom prejavu emócií. Prostredníctvom tanca a pohybu dokážeme vyjadriť akúkoľvek emóciu - hnev, šťastie, smútok, lásku...Preto sme sa rozhodli na letných táboroch využívať práve tento prostriedok na vyjadrenie emócií! Na našich letných táboroch pracujeme s deťmi a s teenegermi na ich socializácii, stužujeme kolektív, odstraňujeme hanblivosť a podporujeme ich výnimočnosť. Osvojujú si základy disciplíny, schopnosť prejaviť sa, pracovať na svojom zdraví, kondícii a upevňujú návyky! Pre deti sú naše tábory nezabudnuteľným zážitkom!

Tábory sú určené pre všetkých, ktorí sa radi zabávajú tancom a pohybom! V ponuke máme rôzne tábory denné i pobytový. Vyberte si ten správny letný tábor pre seba či Vaše dieťa.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image