N Dance

OPEN TRÉNING

Potrebujete väčšiu sálu a priestor na svoj tréning?


Tak preto je tu OPEN TRÉNING! Open tréning je otvorená hodina pre všetkých tanečníkov, ktorí si chcú trénovať, cvičiť choreografie, pripravovať sa viac na súťaže alebo si len tak zatrénovať spoločne navyše s kamarátmi.
Sála N Dance Company je tu pre vás hlavne cez víkendy kedy je možné naplno využiť priestory,
pokiaľ sa v daných priestoroch nekonajú žiadne iné akcie.
Poplatok za vstup je jednorazový 2€ / tanečník za prenájom sály, otvorenie a dozor.


Rezervácie na tréning prosím hlásiť minimálne 2 dni vopred na tel. čísle 0918 497 586.