N Dance

Zažite nádych tanca priamo z Ameriky

Zažite nádych tanca priamo z Ameriky
 
Milí tanečníci,

sme radi, že vám môžeme zvestovať skvelú tanečnú novinu! Podarilo sa nám zorganizovať workshop s tanečníkom svetového formátu.
Môžete sa tešiť na Jakea Kodisha zo Spojených štátov amerických, ktorý v Nitre odučí dve lekcie v úrovni INTERMEDIATE a MASTERCLASS.

KEDY: 28. APRÍL 2023, 17:00 – 20:00
KDE: Nitra (presné miesto konania a adresu sa dozviete po registrácii)
CENA: 
1x INTERMEDIATE - 20 EUR
1x MASTERCLASS - 20 EUR
2x CLASS - 30 EUR (zvýhodnená cena pri zakúpení oboch lekcii)
 

ZĽAVY PRE N DANCE COMPANY členov: o zľavu si požiadajte na ndancecompany@gmail.com

 
Kto je Jake Kodish?

Jake Kodish začal trénovať hip-hop a súčasný tanec vo veku 12 rokov vo svojom rodnom meste Miami na Floride. Vo veku 15 rokov tancovall po boku iných mestských tanečníkov v neziskovom tanečnom štúdiu. Trénoval všetky formy tanca od baletu, cez Lindy Hop až po House, ale stal sa známym najmä pre svoj typický popping a súčasný hip-hop. Ako 16-ročný Jake účinkoval vo finále v America’s Got Talent a v 18-tich študoval a pracoval v Los Angeles ako profesionálny tanečník. Tancoval vo filme Step Up 4 a nespočetných hudobných videách vrátane Breakfast Can Wait od Princa. Bol v tanečnej zostave pre Disneyho Shake It Up a Austin a Ally. Natočil televízne reklamy pre Microsoft, Samsung a Behr's Paint. Jakeove živé vystúpenia zahŕňajú svetové turné pre Taylor Swift, Prince Prime Time Emmy Awards 2013, Taylor Swift’s Blank Space – American Music Awards; a Justin Beiber a Will.i.am na Billboard Awards.
Len v roku 2015 Jake zdieľal pódium s Jasonom Derulom, Mary J. Blige, Selenou Gomez, Rickym Martinom, Pit Bullom, Tovlom, 5th Harmony, The Weekend, Nickom Jonasom a s ďalšími svetovými umelcami pop scény.
V lete 2014 absolvoval Jake turné s Julianne a Derekom Houghovými na turné Move Live Tour ako hlavný tanečník. Hoci je Jake sám choreografom, spolupracoval s tými najlepšími tanečníkmi vrátane Kyle Hanagami, Christopher Scott, Dave Scott, Tyce Diorio, Wildabeast, Tricia Miranda a ďalší. Asistoval NappyTabs, Wildabeast, Phillip Chbeeb a Twitch na So You Think You Can Dance.
 
Neváhaj a príď si užiť jedinečný tanečný zážitok.
 
ENG VERSION:
Dear dancers,

we are happy to announce great dance news! We managed to organize a workshop with a world-class dancer.
You can look forward to Jake Kodish from the United States of America, who will teach two lessons at the INTERMEDIATE and MASTERCLASS levels in Nitra.

WHEN: APRIL 28, 2023, 5:00 p.m. - 8:00 p.m.
WHERE: Nitra, Slovakia (you will find out the exact venue and address after registration)
PRICE:
1x INTERMEDIATE - 20 EUR
1x MASTERCLASS - 20 EUR
2x CLASS - 30 EUR (discounted price when buying both lessons)

DISCOUNTS FOR N DANCE COMPANY members: request a discount at ndancecompany@gmail.com


Who is Jake Kodish?

Jake Kodish began training in hip-hop and contemporary dance at the age of 12 in his hometown of Miami, Florida. At the age of 15, he danced alongside other city dancers in a non-profit dance studio. He trained in all forms of dance from ballet to Lindy Hop to House, but he became known mainly for his signature popping and contemporary hip-hop. As a 16-year-old, Jake performed in the finals of America's Got Talent and at 18 studied and worked in Los Angeles as a professional dancer. He danced in Step Up 4 and countless music videos, including Prince's Breakfast Can Wait. He was in the dance lineup for Disney's Shake It Up and Austin and Ally. He shot television commercials for Microsoft, Samsung and Behr's Paint. Jake's live performances include the Taylor Swift World Tour, Prince Prime Time Emmy Awards 2013, Taylor Swift's Blank Space – American Music Awards; and Justin Beiber and Will.i.am at the Billboard Awards.
In 2015 alone, Jake shared the stage with Jason Derulo, Mary J. Blige, Selena Gomez, Ricky Martin, Pit Bull, Tovlo, 5th Harmony, The Weekend, Nick Jonas and other global pop artists.
In the summer of 2014, Jake toured with Julianne and Derek Hough on the Move Live Tour as a lead dancer. Although a choreographer himself, Jake has worked with top dancers including Kyle Hanagami, Christopher Scott, Dave Scott, Tyce Diorio, Wildabeast, Tricia Miranda and more. Assisted NappyTabs, Wildabeast, Phillip Chbeeb and Twitch on So You Think You Can Dance.

Don't hesitate and come enjoy a unique dance experience.
 
 

REGISTRÁCIA / REGISTRATION

Viac z tejto kategórie: « 2% / 3% z DANE LETNÉ TÁBORY 2023 »