N Dance

Andrej Addy Teslík

Bydlisko: Bratislava
Vek:

Addy sa tancu venuje od mala. Prešiel si rôznymi tanečnými štýlmi od ľudoviek až po Waacking, ktorému ostal verný doteraz. Je zakladateľom komunity : The Slovak Waackers a organizátor tanečného battle Slovak waacking & hip-hop battle. Addy je ako jediný slovenský tanečník členom IHOW ( Imperial House Of Waacking), tento titul mu bol udelený samotným Tyronom Proctorom, legendárnym Soul Train tanečníkom. Tanečný štýl Waacking sa snaží svojim študentom maximálne priblížiť a vysvetliť od základov tak aby ho tancovali a chápali správne. Zakladá si tak ako na pohybovej časti tak aj na histórií tohto tanečného štýlu.
Addy vedie v tanečnej škole N Dance Company OPEN CLASS v štýle waacking!